ISSN 2308-4057 (Печать),
ISSN 2310-9599 (Онлайн)
Поиск статей
Что искать
Параметры поиска
Результатов на странице
Результаты поиска: 10 статей
Строка поиска: Sergey V. Beketov
Авторы Название статьи Том Номер Год
1 Beketov S. V., Kaledin A. P., Senator S. A., Upelniek V. P., Kuznetsov S. B., Stolpovsky Yu. A. Zeboid cow milk: physicochemical quality indicator 10 1 2022
2 Tarasova O. L., Ivanov V. I., Luzgarev S. V., Lavryashina M. B., Anan’ev V. A. Choline intake effects on psychophysiological indicators of students in the pre-exam period 9 2 2021
3 Serba E. M., Rimareva L. V., Overchenko M. B., Ignatova N. I., Tadzhibova P. Yu., Zorin S. N. Production of peptides and amino acids from microbial biomass in food and feed industries: biotechnological aspects 8 2 2020
4 Oganesyants L. A., Semipyatniy V. K., Galstyan A. G., Vafin R. R., Khurshudyan S. A., Ryabova A. E. Multi-criteria food products identification by fuzzy logic methods 8 1 2020
5 Vorobyeva V. M., Vorobyeva I. S., Kochetkova A. A., Mazo V. K., Zorin S. N., Sharafetdinov Kh. Kh. Specialized hypocholesterolemic foods: Ingredients, technology, effects 8 1 2020
6 Titov E. I., Sokolov A. Yu., Litvinova E. V., Kidyaev S. N., Shishkina D. I., Baranov B. A. Dietary fibres in preventative meat products 7 2 2019
7 Oganesyants L. A., Vafin R. R., Galstyan A. G., Ryabova A. E., Khurshudyan S. A., Semipyatniy V. K. DNA authentication of brewery products: basic principles and methodological approaches 7 2 2019
8 Piskov S. I., Timchenko L. D., Rzhepakovsky I. V., Avanesyan S. S., Bondareva N. I., Sizonenko M. N., Areshidze D. A. Effect of pre-treatment conditions on the antiatherogenic potential of freeze-dried oyster mushrooms 7 2 2019
9 Antipov S. T., Klyuchnikov A. I., Panfilov V. A. System modelling of non-stationary drying processes 7 1 2019
10 Prosekov A. Yu., Dyshlyuk L. S., Milentyeva I. S., Pavsky V. A., Ivanova S. A., Garmashov S. Yu. STUDY OF THE BIOFUNCTIONAL PROPERTIES OF CEDAR PINE OIL WITH THE USE OF IN VITRO TESTING CULTURES 6 1 2018