ISSN 2308-4057 (Печать),
ISSN 2310-9599 (Онлайн)

INVESTIGATION OF THE BIOTECHNOLOGICAL ACTIVITY OF DIRECT-SET STARTER CULTURES IN STRUCTURED DAIRY PRODUCTS

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  1. Prosekov, A. Yu., Sovremennye aspekty proizvodstva produktov pitaniya (Modern Aspects of Food Production), Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, ASTSh, Universitety Rossii, 2005.
  2. Prosekov, A. Yu. and Korotkaya, E. V., Kriokonservirovanie bakterial’nykh preparatov molochnoi promyshlennosti (Cryopreservation of Bacterial Preparations for Dairy Industry), Kemerovo: Kem TIPP, 2010.
  3. Gorbatova, K. K., Fiziko-khimicheskie i biologicheskie osnovy proizvodstva molochnyh produktov (Physico-Chemical and Biochemical Basis of the Manufacturing of Dairy Products), Moscow: GIORD, 2003.
Как цитировать?
О журнале

Скачать
Содержание
Список литературы