ISSN 2308-4057 (Печать),
ISSN 2310-9599 (Онлайн)
Поиск статей
Что искать
Параметры поиска
Результатов на странице
Результаты поиска: 3 статей
Строка поиска: Stolpovsky Y.A.
Авторы Название статьи Том Номер Год
1 Beketov S. V., Kaledin A. P., Senator S. A., Upelniek V. P., Kuznetsov S. B., Stolpovsky Yu. A. Zeboid cow milk: physicochemical quality indicator 10 1 2022
2 Golovach T.N., Dudchik N.V., Veremeenko E.G., Tsygankov V.G., Bondarchuk A.M., Filonyuk V.A., Shevlyakov V.V., Ushkov A.A., Sobol' Y.A., Erm G.I., Kurchenko V.P. EVALUATION OF ANTIMUTAGENIC AND ANTIFUNGAL PROPERTIES, PARAMETERS OF ACUTE TOXICITY AND SENSITIZING ACTIVITY OF ENZYMATIC WHEY PROTEIN HYDROLYSATE 4 2 2016
3 Glushakova O.V., Fadeykina N.V., Baranova I.V., Ustyugov Y.A. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL AS THE IMMANENT BASIS OF QUALITY OF LIFE OF THE RURAL POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 4 2 2016