ISSN 2308-4057 (Print),
ISSN 2310-9599 (Online)

Enriched Protein Products of Marine Origin. New Components of the Diet for People with Physcal Load

Abstract
The possibility of the use of the native and enzyme modified shrimp biomass (Pandalus borealis) for the development of functional foods that compensate for the lack of protein in people engaged in various sports (cyclic, speed-strength, competitive, complex coordination, technically complex, and combat sports) is scientifically substantiated and experimentally confirmed. For the first time, the technology is developed for the production of combined high-protein structured food systems (pate) using the native and enzyme modified shrimp biomass. Organoleptic, physico-chemical, and microbiological indicators of quality of high-protein structured food systems (pate) have been analyzed. In order to prove the biological effect and activity, amino acid and fatty acid comparative compositions of the native and enzyme modified shrimp biomass for the development of functional sport food products have been investigated. For the first time, fatty acid compositions of pate with and without the addition of an ant ioxidant have been examined. The storability of these products has been analyzed. The purpose of the paper is the development of the technology for the production of combined high-protein structured food systems (pate) using the native and enzyme modified shrimp biomass and the comparative analysis of their biological value.
Keywords
native shrimp biomass, enzyme modified shrimp biomass, functional product, sports nutrition, proteins, amino acids, northern shrimp, soy peptides, polyunsaturated fatty acids
REFERENCES
 1. Kalenik, T.K. and Samchenko, O.N., Razrabotka myasorastitel’nykh pashtetov dlya zdorovogo pitaniya (Development of meat-vegetable pate for a healthy diet), Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh proizvodstv (Technique and technology of food production), 2012, vol. 1, no. 24, pp. 120–124.
 2. Kalenik, T.K., Dotsenko, S.M., Kupchak, D.V., and Lyubimova, O.I., Kombinirovannyye produkty dlya zdorovogo pitaniya (Combination products for a healthy diet), Pishchevaya promyshlennost’ (Food industry), 2012, no. 7, pp. 65–67.
 3. Lyakh, V.A., Fedyanina, L.N., and Smertina, E.S., Perspektivnye biologicheski aktivnye dobavki morskogo proiskhozhdeniya dlya proizvodstva khlebobulochnykh izdelii funktsional’noy napravlennosti (Prospective dietary supplements of marine origin for the production of functional bakery products, Tekhnicheskiye nauki - ot teorii k praktike (Engineering – From Theory to Practice), 2012, no. 12, pp. 76–80.
 4. Kalenik, T.K., Aleshkov, A.V., and Okara, A.I., Geneticheski modifitsirovannye ingrediyenty v produktakh pitaniya: regional’nyi aspekt (Genetically modified ingredients in food: a regional aspect), Tikhookeanskii meditsinskii zhurnal (Pacific Medical Journal), 2009, no. 1, pp. 63–64.
 5. Kalenik, T.K, Dotsenko, S.M, and Kupchak, D.V., Obosnovanie podkhodov k razrabotke tekhnologii myasorastitel’nykh kompozitsii dlya sozdaniya vesovykh pashtetov funktsional’noi napravlennosti (Justification of approaches to the development of the technology of meat-vegetable compositions for the production of functional weight pates), Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Bulletin of the Krasnoyarsk State Agricultural University), 2012, no. 10, pp. 188–192.
 6. Li, X., Li, D., Shmidt, I., Grishchenko, V.V., and Kalenik, T.K., Antioxidative properties of hydrated ethanol extracts from tartary buckwheat grains as affected by the changes of rutin and quercetin during preparations, Journal of Medicinal Plants Research, 2011, vol. 5, no. 4, pp. 572–578.
 7. Kalenik, T.K., Alder, L.P., and Chernysheva, A.N., Vliyanie biotekhnologicheskoi modifikatsii soi na ee belkovye komponenty (Effect of the soybean biotech modification on its protein components), Khraneniye i pererabotka sel’khozsyr’ya (Storage and processing of agricultural raw materials), 2009, no. 2, pp. 71–74.
 8. Kalenik, T.K., Aleshkov, A.V., and Okara, A.I., Geneticheski modifitsirovannye ingrediyenty v produktakh pitaniya: regional’nyi aspekt (Genetically modified ingredients in food: a regional aspect), Tikhookeanskii meditsinskii zhurnal (Pacific Medical Journal), 2009, no. 1, pp. 63–64.
 9. Aranson, M.V., Pitanie dlya sportsmenov (Sports Nutrition), Moscow: Physical Culture and Sports, 2001.
 10. Maughan, R.J., Carbohydrate-Electrolyte Solutions during Prolonged Exercise. Perspectives in Exercise Science and Sports Science. Ergogenics: the Enhancement of Sport Performance, Maughan, R.J., Lamb, D.R., and Williams, M.H., Eds., Carmel, CA: Benchmark Press, 1991, vol. 4, pp. 35–85.
 11. Grishchenko, V.V., Pishchevye produkty zhivotnogo proiskhozhdeniya v profilaktike vozdeystviya ioniziruyushchego izlucheniya (Food products of animal origin in the prevention of exposure to ionizing radiation), Achievements in the life sciences, 2012, no. 5, pp. 115–120.
 12. Grishchenko, V.V., Lyakh, V.A., Kravchenko, M.V., and Bubnov, Yu.E., Perspektiva primeneniya gidrobiontov zhivotnogo proiskhozhdeniya sovmestno s zernovymi kul’turami dlya sozdaniya produktov funktsional’noi napravlennosti (Prospects of the use of hydrobionts of animal origin with cereals for the development of functional foods), Tekhnicheskiye nauki - ot teorii k praktike (Engineering – from Theory to Practice), 2013, no. 17-2, pp. 82–86.
 13. Folch, J., Less, M., and Stanley, G.M.S., A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues, Journal of Biological Chemistry, 1957, vol. 226, no. 1, pp. 497–502.
 14. Moore, S. and Stein, W.H., Chomatographic determination of amonicoacids by the use of automatic recording equipment, Methods in Enzymology, 1963, vol. 6, pp. 819–830.
 15. Lowry, O.H., Rosenbrough, N.I., Farr, A.U., and Randall, R.J., Protein measurement with Folin phenol reagent, Journal of Biological Chemistry, 1951, vol.193, no. 1, pp. 265–275.
 16. Paulov, Yu.V., Levankov, S.V., and Shvidskaya, Z.P., Tekhnokhimicheskaya kharakteristika i tekhnologicheskiye osobennosti perspektivnykh vidov okhotomorskikh krevetok (Technical-chemical characterization and technological features of promising types of Okhotsk Sea shrimp), Izvestiya TINRO (TINRO bulletin), 2005, vol. 140, pp. 290–301.
How to quote?
About journal

Download
Contents
Abstract
Keywords
References